Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

LIFE IN COLOR YELLOW
I Wear My .... Yellow Coat and Play.....


...... Yellow Sox (Nuphonic 1996)

Δεν υπάρχουν σχόλια: