Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

TIM MAIA II

                                                                    


                                                 PURE HEAVEN!!!!

Já virei calçada maltratada               Έχω γυρίσει πεζοδρόμια ταλαιπωρημένος

E na virada quase nada                       και στην στροφή σχεδόν τίποτα

Me restou a curtição                            μου έμεινε μόνο η φάση

Já rodei o mundo quase mudo          γύρισα τον κόσμο σχεδόν χωρίς μιλιά

No entanto num segundo                   παρόλα αυτά στο δευτερόλεπτο

Este livro veio à mão                           αυτό το βιβλίο έφτασε στα χέρια μου

Já senti saudade                                   αισθάνθηκα νοσταλγία

Já fiz muita coisa errada                    έχω κάνει πολλά λάθη

Já pedi ajuda                                         έχω ζητήσει βοήθεια

Já dormi na rua                                    έχω κοιμηθεί στο δρόμο

Mas lendo atingi o bom senso          άλλα διαβάζοντάς το πέτυχα καλή κρίση

A imunização racional                        ανοσία της σκέψης
Tim Maia Bom Senso

Δεν υπάρχουν σχόλια: