Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

ALL FOR FELA!!!!"A show that melts walls.”
Ben Brantley - The New York TimesThe opening night party for FELA!
Fela! On New York Post

Δεν υπάρχουν σχόλια: