Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

IVORY COAST SOUL
Excellent compilation on the Afro funk and Soul Fusion scene recorded in Abidjan between 1972 to 1982! Compiled by Djamel Hammadi, an extraordinaire digger, after many trips in Ivory Coast.

Δεν υπάρχουν σχόλια: